Annasmindevej 4-6 - DK-8700 Horsens
SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

Sikkerhed og udstyr

Sikkerhed for medarbejderne bør altid være i focus. Foruden at levere sikkerhedsudstyr, kan vore konsulenter foretage et sikkerhedseftersyn så virksomheden altid lever op til kravene i ArbejdsMiljøLoven og DS-INSTA.

For at undgå ulykker, kan reolerne leveres med dertil hørende belastningsskemaer.

sikkerhedsudstyr

sikkerhedsudstyr

sikkerhedseftersyn

sikkerhedseftersyn